nazwa leku:

Varenelle

WYPEŁNIJ ANKIETĘ MEDYCZNĄ

e-recepta

'Varenelle'