nazwa leku:

Izotek 20 mg

WYPEŁNIJ ANKIETĘ MEDYCZNĄ

e-recepta

'Izotek 20 mg'