Migrena

Migrena to powtarzający się, najczęściej jednostronny, pulsujący ból głowy. Trwa zazwyczaj od 4 do 72 godzin. Charakteryzuje go różny stopień nasilenia i częstotliwość występowania. Bóle nasilają się pod wpływem emocji lub wysiłku fizycznego. Występuje światłowstręt (fotofobia), nadmierna wrażliwość na dźwięki (fonofobia) i zapachy (osmofobia). Występują też nudności i wymioty. Niekiedy przed wystąpieniem epizodu migrenowego może pojawić się tzw. aura (występująca w 10% przypadków migren) w postaci parestezji, ubytków w polu widzenia, pojawienia się mroczków, niedowładu, afazji.
Leki stosowane w napadach migrenowych to: leki działające na nieswoiste ośrodki przeciwbólowe, np. niesteroidowe leki przeciwzapalne, nieselektywne i selektywne swoiste leki przeciwmigrenowe, działające tylko na ból migrenowy, leki przeciwwymiotne i leki uspokajające.
Dieta niskobiałkowa i bogata w węglowodany oraz dieta niskotłuszczowa ma pozytywny wpływ na zmniejszenie występowanie epizodów migreny.

Wybierz lek